W dniu dzisiejszym nasze stowarzyszenie przy współpracy z CQB Szkolenia zorganizowało pierwsze szkolenie dla airsoftowców z grupy PSA (Podlaska Społeczność Airsoft). Szkolenie odbyło się z zakresu podstaw taktyki "czarnej". Uczestnicy mogli zaznajomić się z podstawą obsługi broni, zasadami posługiwania się nią w pomieszczeniach oraz postawić pierwsze kroki w "czyszczeniu" pomieszczenia. Było to szkolenie "pilotażowe" pozwalające sprawdzić potencjał uczestników oraz miało ono również na celu naszkicować dalszy program szkoleń, który będzie niedługo wdrażany.


Aktualnie zajmujemy się...

realizacją projektu budowy auta wzorowanego na Honkerze Skorpion 3, który był używany przez Wojsko Polskie podczas misji w Iraku. Bazę stanowi FSR Tarpan 237D. Prace są w tej chwili już na etapie zaawansowanym co widać na zdjęciach.

Kalendarium

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 60, poz. 303), obowiązującą od 13 sierpnia 1992.
Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej, dla którego ustawodawca wprowadził wolne.

Więcej…